Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston välinen sopimus tulostavoitteista tulevalle vuodelle ja seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Syyttäjälaitoksen tulossopimus 2023

Syyttäjälaitoksen tulossopimus 2022

Syyttäjälaitoksen tulossopimus 2021

Syyttäjälaitoksen tulossopimus 2020

VKSV tulossopimus 2019

VKSV tulossopimus 2018

VKSV tulossopimus 2017

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Seurantatiedot

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Tilinpäätösten liitteet eivät ole saavutettavia. 

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2022

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2021

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2020

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2019

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2018

Ennen vuotta 2018 julkaistut tilinpäätökset eivät ole saavutettavia. 

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2017

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2016

Oikeusministeriön kannanotot syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2021

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2020

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2019

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2018

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2017

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2016

Henkilöstötilinpäätökset

Henkilöstötilinpäätösten liitteet eivät ole saavutettavia. 

Henkilöstötilinpäätös 2022

Henkilöstötilinpäätös 2021

Henkilöstötilinpäätös 2020

Henkilöstötilinpäätös 2019

Henkilöstötilinpäätös 2018

Henkilöstötilinpäätös 2018, liitteet_liitteet eivät ole saavutettavia

Vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös ei ole saavutettava.

Henkilöstötilinpäätös 2017

Henkilöstötilinpäätös 2017, liitteet

Puolivuosikatsaukset

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2022

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2021

Syyttäjälaitoksen puolivuotiskatsaus 2020

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2019

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2018

Syyttäjälaitoksen puolivuosiraportti 2017

Vastuullisuusraportti

Syyttäjälaitoksen vastuullisuusraportti 2021

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Syyttäjälaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Navigaatio - Ei saa poistaa