Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston välinen sopimus tulostavoitteista tulevalle vuodelle ja seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Syyttäjälaitoksen tulossopimus 2020

VKSV tulossopimus 2019

VKSV tulossopimus 2018

VKSV tulossopimus 2017

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Seurantatiedot

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2019

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2018

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2017

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2016

Oikeusministeriön kannanotot syyttäjälaitoksen tilinpäätöksestä

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2019

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2018

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2017

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä 2016

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2019

Henkilöstötilinpäätös 2018

Henkilöstötilinpäätös 2018, liitteet

Henkilöstötilinpäätös 2017

Henkilöstötilinpäätös 2017, liitteet

Puolivuosiraportit

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2019

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2018

Syyttäjälaitoksen puolivuosiraportti 2017

 

Navigaatio - Ei saa poistaa