Median tietopyynnöt

Voimme luovuttaa tietoja Syyttäjälaitoksen tekemistä päätöksistä, sekä muita julkisia asiakirjoja julkisuuslain ehtojen mukaisesti.

Lähetä tietopyyntö osoitteeseen: valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Kerro viestissä:

  • Pyydettävä tieto ja sen yksilöintitiedot
  • Mihin tietoja aiotaan käyttää
  • Vastausosoite, johon tiedot toimitetaan

Jos tietopyyntö sisältää suuren määrän dataa tai on muuten suuritöinen, peritään tietopyynnöstä maksu. Jos tietopyyntö maksaa, ilmoitamme kustannusarvion vastausviestissä. 

Syyttäjälaitos perii maksun oikeusministeriön tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024 annetun asetuksen (1121/2021) 5 §:n mukaisesti.

Jos haluat tietoja asiasta, jonka käsittely on siirtynyt tuomioistuimiin, tietoja saa tuomioistuimesta 
tai oikeusrekisterikeskuksesta.


 

Navigaatio - Ei saa poistaa