Valtakunnansyyttäjän toimiston koulutusluokka. Etualalla on syyttäjiä, jotka katsovat oikealle. Luennoitsija on taka-alalla.

Koulutus

Syyttäjälaitos on korkeatasoinen asiantuntijaorganisaatio, joka tukee henkilöstönsä osaamista laaja-alaisella ja monipuolisella koulutuksella. Kouluttamalla syyttäjiä ja sihteereitä tuetaan heidän osaamistaan ja vahvistetaan koko laitoksen valmiutta toimia muuttuvassa maailmassa.

Koulutusta suunnitellaan yhdessä syyttäjien, ministeriöiden, yliopistojen, poliisin ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssipäiviä on vuosittain noin 100. Osaamista kehitetään myös verkko-oppimisympäristössä ja webinaareissa sekä opintomateriaaleja ja luentotallenteita hyödyntämällä.

Nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin räätälöity koulutus tapahtuu työaikana ja työnantajan kustannuksella.

Syyttäjien ja sihteereiden osaamisen kehittymistä suunnitellaan esimiehen kanssa

Syyttäjälaitoksessa työntekijöiden osaamisen kehittymistä suunnitellaan yhdessä esimiehen kanssa. Esimies ohjaa ja tukee osaamisen kehittymistä sopivalla työnjaolla ja muilla tehtävillä.

Uudet syyttäjät rekrytoidaan apulaissyyttäjän määräaikaiseen virkaan yhdeksäksi kuukaudeksi. Sen aikana syyttäjä suorittaa Syyttäjän startti -koulutusohjelman, minkä jälkeen apulaissyyttäjä voi hakea aluesyyttäjän virkaa.

Syyttäjän startti on kattava perehdyttämisohjelma syyttäjän työhön. Sen toteutuksesta vastaavat apulaissyyttäjälle nimetty henkilökohtainen tutor ja esimies.

Startin jälkeen syyttäjän osaamisessa keskitytään työn perusosaamiseen ja ammattitaidon lisäämiseen (esim. Syyttäjäntyön ytimessä -koulutusohjelma). Sen jälkeen siirrytään moniosaajasyyttäjän opintoihin, joilla vahvistetaan eri aihealueiden osaamista.

Moniosaajasyyttäjän on mahdollista myöhemmässä vaiheessa erikoistua erilaisiin tehtäviin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Uusien sihteerien osaamisen rakentaminen alkaa Sihteerin startti -koulutusohjelmasta, joka perehdyttää syyttäjälaitoksen tehtäviin, toimintaan ja sihteerin työhön. Myös sihteereillä on mahdollisuus erikoistua – esimerkiksi digivalmentajan tehtäviin.

Startin jälkeen syyttäjän ja sihteerin osaamisen kehittyminen suunnitellaan työtehtävien ja niiden edellyttämien osaamistarpeiden mukaan. Henkilöstö- ja taloushallinnon sekä viestinnän ja koulutuksen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä tuetaan ulkopuolisten organisaatioiden järjestämillä koulutuksilla.

Syyttäjän erikoistuminen

Syyttäjä voi erikoistua joidenkin rikoslajien aluesyyttäjäksi (erikoistunut aluesyyttäjä), erikoissyyttäjäksi tai esimiestehtäviin. Erikoissyyttäjällä on vahva yhden tai useamman rikoslajin osaaminen ja monivuotinen kokemus erikoistumisalueen rikosasioiden hoitamisesta. Esimiehellä on vankka ja laaja-alainen kokemus syyttäjän työstä sekä taito ja halu olla esimies. Molempia erikoistumislinjoja tuetaan koulutuksella.

Katso tarkemmin Ammattina syyttäjä

Kansainväliset tehtävät

Syyttäjän työhön kuuluu usein kansainvälisiä tehtäviä. Syyttäjä toimii monesti eri valtioiden viranomaisten kanssa, joten kansainvälinen osaaminen kuuluu jokaiselle syyttäjälle.

Lisätietoja: koulutus.syyttaja(at)oikeus.fi

Navigaatio - Ei saa poistaa