Rikoksesta epäilty ja syytetty

Rikoksen tekemisestä epäiltyä henkilöä kutsutaan esitutkinnassa epäillyksi ja oikeudenkäynnissä vastaajaksi tai syytetyksi. Rikoksesta epäillyllä ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään. Häntä on rikosepäilystä huolimatta kohdeltava syyttömänä.

Rikoksen selvittämiseksi esitutkintaviranomaiset, syyttäjä ja tuomioistuin voivat kuitenkin kohdistaa epäiltyyn monenlaisia pakkokeinoja, kuten pidättämisen, tutkintavankeuteen vangitsemisen ja kotietsinnän. Koska pakkokeinoilla puututaan kohdehenkilön perusoikeuksiin, on pakkokeinoista ja niiden käyttämisen edellytyksistä säädetty tarkasti pakkokeinolaissa.

Syyttäjän tehtävänä on jo esitutkinnan aikana osaltaan huolehtia myös rikoksesta epäillyn ja muidenkin asianosaisten oikeusturvasta.