Muutoksenhaku

Rangaistus-, sakko- ja rikesakkomääräyksestä voi valittaa tekopaikan käräjäoikeuteen.

Määräyksen saaja voi hakea muutosta määräykseen valittamalla.

Asianomistaja voi valittaa määräyksestä vain, jos menettelyssä on tapahtunut jokin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:ssä säädetty tuomiovirhe, määräys perustuu väärään lain soveltamiseen tai asianomistaja ei ole ymmärtänyt antamansa suostumuksen merkitystä.

Valitusaika

Sakko- ja rikesakkomääräyksen valitusaika on 30 päivää poliisin sakotetulle antamasta tiedoksiannosta. Rangaistusmääräyksestä on valitettava 60 päivän kuluessa suostumuksen antopäivästä tai 30 päivän kuluessa rangaistusmääräyksen antamisesta.

Syyttäjä edustaa valtiota valituksen tuomioistuinkäsittelyssä niissäkin tilanteissa, joissa määräyksen on antanut poliisi tai muu esitutkintaviranomainen.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa