Suostumus

Jotta sakkoasia voidaan hoitaa kirjallisessa sakkomenettelyssä, sakon saajan pitää ilmoittaa, että hän suostuu kirjalliseen sakkomenettelyyn. 

Suostumus sakkomenettelyyn annetaan sille viranomaiselle, joka sakon tai rangaistusvaatimuksen antaa. Useimmiten sakon antaa poliisi, mutta myös muilla esitutkintaa suorittavilla viranomaisilla on oikeus antaa sakkoja. 

Jos sakon saanut maksaa sakon, viranomainen katsoo, että hän suostuu sakkomenettelyyn. 

Jos sakon saanut ei suostu asian ratkaisuun kirjallisesti, hänelle annetaan rangaistusvaatimus ja sakkoasia siirtyy rikosprosessiin. Lue lisää rangaistusvaatimuksesta.

Huom! Jos sakon syy on rikos, jolla on asianomistaja eli uhri, pitää myös uhrin suostua sakkomenettelyyn. Eli jos uhri haluaa käsitellä asian suullisesti tuomioistuimessa, ei voida käyttää sakkomenettelyä.

Asianomistajan vahingonkorvausvaatimusta ei myöskään voi käsitellä sakkomenettelyssä. Asianomistajarikoksissa edellytetään myös syyttämispyyntöä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos suostumuksen antamisen jälkeen sakon saaja tai asianomistaja muuttaakin mieltään ja haluaa, peruuttaa suostumuksen, sen voi tehdä alla olevalla lomakkeella. 

Jos suostumus peruutetaan, syyttäjä siirtää asian sakkomenettelystä rikosprosessiin. Tämä tarkoittaa, että poliisi tekee esitutkinnan ja sen jälkeen syyttäjä tekee syyteharkinnan. Jos syyttäjä syyteharkinnan jälkeen päättää nostaa syytteen, käsitellään asia tuomioistuimessa. 

Oheista lomaketta voi käyttää sakkoa koskevan suostumuksen peruutuksen tekemiseen:

LOMAKE: Suostumuksen peruuttaminen (pdf)

Navigaatio - Ei saa poistaa