Suostumus

Sakkomenettelyn käyttäminen edellyttää, että epäilty suostuu kirjalliseen menettelyyn tuomioistuimen ulkopuolella. Suostumuksella tarkoitetaan luopumista oikeudesta suulliseen tuomioistuinkäsittelyyn ja suostumusta siihen, että asia käsitellään sakkomenettelyssä.

Jos rikkomuksella on asianomistaja, sakkomenettelyn käyttäminen edellyttää, että asianomistaja suostuu siihen. Asianomistajan vahingonkorvausvaatimusta ei kuitenkaan voi käsitellä sakkomenettelyssä. Asianomistajarikoksissa edellytetään myös syyttämispyyntöä.

Suostumuksen peruuttaminen

Epäillyn ja asianomistaja voi peruttaa suostumuksensa kirjallisesti, kunnes asia on ratkaistu. Jos suostumus peruutetaan, syyttäjän on siirrettävä asian käsittely sakkomenettelystä rikosasian käsittelyyn.

Tietoa rikosasian käsittelystä

Oheista lomaketta voi käyttää sakkoa koskevan suostumuksen peruutuksen tekemiseen:
LOMAKE: Suostumuksen peruuttaminen (pdf)

Navigaatio - Ei saa poistaa