Yleinen tiedonsaantioikeus

Viranomaisten laatimat ja heidän hallussaan oleva asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole lailla määrätty salaisiksi. Asiakirjajulkisuudesta säädetään julkisuuslaissa. Jokaisella on oikeus saada tieto mistä tahansa julkisesta viranomaisen asiakirjasta riippumatta siitä, onko hän asiassa asianosainen vai ei. 

Pyydä tietoja sähköpostitse siltä syyttäjäalueelta, jossa asiaasi on käsitelty. Syyttäjälaitoksen yhteystiedot.

Kerro viestissä:

  • kuka olet 
  • mitä tietoja tarvitset 
  • yhteystietosi

Jos tietopyyntö sisältää suuren määrän dataa tai on muuten suuritöinen, peritään tietopyynnöstä maksu. Jos tietopyyntö maksaa, ilmoitamme siitä ennen tietopyynnön toteutumista. 

Maksuperuste

Syyttäjälaitos perii maksun oikeusministeriön tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024 annetun asetuksen (1121/2021) 5 §:n mukaisesti.
 

Navigaatio - Ei saa poistaa