Valtakunnansyyttäjä

Valtakunnansyyttäjä johtaa ylimpänä syyttäjänä Syyttäjälaitosta.

Valtakunnansyyttäjä toimii syyttäjänä asioissa, jotka hänelle lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ottaa käsiteltävikseen. Hän päättää muun muassa syyttäjän valituslupahakemuksen jättämisestä ja syyttäjien edustamisesta korkeimmassa oikeudessa.

Valtakunnansyyttäjä valvoo ja edistää syyttäjäntoiminnan oikeudellista laatua ja yhdenmukaisuutta. Hän myös osallistuu lainsäädännön kehittämiseen, antaa yleisiä ohjeita syyttäjille ja valvoo alaisiaan syyttäjiä.

Valtakunnansyyttäjä voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan rikosasian tai määrätä syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta valtakunnansyyttäjä on päättänyt. Hän voi myös määrätä rikosasian syyttäjän syyteharkintaan.

Ari-Pekka Koivisto seisoo harmaan seinän edessä ja katsoo kameraan, valo osuu hänen kasvoihinsa sivusta ja toinen puoli kasvoista on enemmän varjossa

Valtakunnansyyttäjänä toimii Ari-Pekka Koivisto.

Valtakunnansyyttäjän yleiset ohjeet

Valtakunnansyyttäjän antamat yleiset ohjeet löytyvät Syyttäjälaitos-osiosta. 

 

 

Navigaatio - Ei saa poistaa