Valtakunnansyyttäjän yleiset ohjeet

Jokaisella syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa. Lain mukaan valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa yleisiä ohjeita, joilla pyritään edistämään syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Ohjeet julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Valtakunnansyyttäjän yleisiä ohjeita päivitetään muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi.

Huom! Jos ohjeissa on yhteystietoja, ole hyvä ja tarkista ajankohtaiset yhteystiedot yhteystietosivultamme.

Valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden voimassaolo ja soveltaminen 1.1.2012 alkaen (pdf, 0.08 Mt)

Esitutkinta

VKS:2022:1 Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta
VKS:2020:1 Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen
VKS:2023:3 Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet  
VKS:2016:5 Esitutkinnan rajoittaminen  
VKS:2016:3 Pakkokeino-ohje  
VKS:2014:1 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus  
VKS:2023:1 Ohje syyttäjän esitutkintayhteistyöstä 
VKS:2007:1 Talousrikosasioiden käsittelyn tehostaminen  
VKS:2006:5 Esitutkinnan rajoittamispäätöksen teknisestä laatimisesta 

Syyteharkinta

VKS:2021:1 Erikoistuneiden syyttäjien järjestelmä
VKS:2023:2 Rikosasioiden nopea käsittely
VKS:2018:2 Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksesta  
VKS:2015:6 Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta
VKS:2017:2 Menettely sananvapausrikosasioissa
VKS:2016:6 Syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen ja sisältö
VKS:2016:4 Syyttäjän tehtävien kiireellisyys ja etusijajärjestys
VKS:2013:3 Pitkään syyteharkinnassa olleiden asioiden seuranta ja ratkaiseminen
VKS:2013:2 Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan
VKS:2007:3 Syyteharkintaratkaisun perusteleminen
VKS:2006:3 Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

Oikeudenkäynti ja muutoksenhaku

VKS:2016:2 Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun
VKS:2023:4 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa
VKS:2012:2 Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen
VKS:2009:1 Syyttäjän muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen
VKS:2006:2 Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöön pantavaksi

Muut ohjeet

VKS:2015:5 Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen
VKS:2015:1 Eräät oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen tietoon saatettavat asiat
VKS:2007:6 Avainsyyttäjätoiminnan kehittäminen
VKS:2006:5 Esitutkinnan rajoittamispäätöksen teknisestä laatimisesta (Ohje koskee Sakari -järjestelmää) 

Navigaatio - Ei saa poistaa