Poliisirikosasiat

Syyttäjä huolehtii poliisien tekemiksi epäiltyjen rikosten käsittelystä esitutkintavaiheesta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Kun rikostutkinnan kohteena on poliisimies, tutkinnanjohtajana esitutkinnassa toimii poikkeuksellisesti syyttäjä eikä esitutkintaviranomainen, kuten muissa rikosasioissa. Jos poliisin tekemäksi epäilty rikos on tehty virantoimituksen ulkopuolella, syyttäjä voi kuitenkin harkintansa mukaan antaa esitutkintaviranomaisen huolehtia esitutkinnasta.

Poliisirikosasioiden tutkinnanjohtajina toimii koko maassa noin 20 tehtävään erityisesti koulutettua syyttäjää. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä ei jatka saman asian käsittelyä esitutkinnan jälkeen, vaan syyteharkinnan suorittaa toinen syyttäjä.

Poliisirikosyksikkö

Poliiseja koskevia rikosilmoituksia tehdään vuosittain noin 900–1000 kappaletta. Nämä rikosilmoitukset käsitellään ensi vaiheessa valtakunnansyyttäjän toimistossa sijaitsevassa poliisirikosyksikössä. Siihen kuuluu poliisirikosasioiden tutkinnanjohtajan tehtäviä päätoimisesti hoitavia syyttäjiä ja heitä avustavia poliisimiehiä.

Poliisirikosyksikön syyttäjätutkinnanjohtajat tekevät päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, kun voidaan nopeasti todeta, että rikosta ei ole syytä epäillä. Muussa tapauksessa asia siirretään alueellisen syyttäjätutkinnanjohtajan käsiteltäväksi. Hän arvioi, onko esitutkinnan toimittamiselle edellytyksiä. Syyttäjätutkinnanjohtaja suorittaa tarvittaessa esitutkinnan, jossa häntä avustavat tehtävään määrätyt poliisimiehet.

Myös valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikön tutkinnanjohtajat voivat itse toimia tutkinnanjohtajana asioissa, joissa esitutkinta aloitetaan.

Esiselvitys

Ennen kuin päätetään, aloitetaanko esitutkinta vai ei, tehdään tarvittaessa esiselvitys. Siinä asiaa selvitetään alustavasti, jotta kukaan ei aiheettomasti joutuisi rikoksesta epäillyksi. Esiselvityksessä voidaan esimerkiksi hankkia aineistoa poliisin rekistereistä tai pyytää ilmoituksen kohteena olevalta poliisilta vastine rikosilmoituksen johdosta.

Poliisirikostutkinnan toimintakertomukset

Toimintakertomus 2023 (liitteet eivät saavutettavia)

Toimintakertomus 2022 (ei täysin saavutettava)

Toimintakertomus 2021 (ei täysin saavutettava)

Toimintakertomus 2020 (ei täysin saavutettava)

Kentälle siirto tarkoittaa, että poliisirikosyksikkö siirtää jutun alueellisen syyttäjätutkinnanjohtajan käsiteltäväksi. 

Vuonna 2023 keskimääräinen käsittelyaika poliisirikosyksikössä oli 93 päivää. 

Tiedustelut poliisirikosyksikön tekemistä päätöksistä

Poliisirikosasioissa tehtyjä yksittäisiä ja yksilöityjä tutkinnan päätöksiä voi tiedustella suoraan poliisirikosyksiköstä osoitteesta tutkinta.valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi. Laajemman materiaalin osalta tulee esittää tietopyyntö. 

Tietopyynnön voi lähettää sähköpostilla valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamoon valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi.

Jos tiedonhaku vie paljon aikaa, tietojen toimittaminen saattaa olla maksullista. (Oikeusministeriön asetus). Hinta kerrotaan tietopyynnön vastauksen yhteydessä. 

Muun poliisirikosasiaan liittyvän materiaalin voi tilata tutkinnan suorittaneelta poliisilaitokselta, sillä materiaalia ei arkistoida Syyttäjälaitoksessa.
 

 

Navigaatio - Ei saa poistaa