Eettiset linjaukset

Eettisten linjausten tarkoituksena on edistää eettisesti kestävien toimintamallien käyttöä Syyttäjälaitoksessa. Ne myös auttavat henkilöstöä tunnistamaan arkisia tilanteita, jotka edellyttävät eettistä pohdintaa.

Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset käsittelevät seuraavia teemoja:

 • yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus
 • riippumattomuus ja puolueettomuus
 • avoimuus
 • luottamus ja luottamuksellisuus
 • vastuullisuus
 • osaaminen
 • työyhteisötaidot
 • kieli ja viestintä
 • korruptoitumattomuus
 • käytös ja olemus
 • toiminta työn ulkopuolella

Tarkemmat kuvaukset teemoista

Eettiset linjaukset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Navigaatio - Ei saa poistaa