Asianosaisena rikosprosessissa

Rikoksen uhriksi joutunut henkilö on rikosasian asianomistaja. Rikoksen tekemisestä epäiltyä henkilöä kutsutaan esitutkinnassa epäillyksi ja oikeudenkäynnissä syytetyksi tai vastaajaksi. Myös syyttäjä on oikeudenkäynnissä yksi asianosaisista. Syyttäjä ei kuulu tuomioistuimen henkilöstöön.

Todistajana esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä voidaan kuulla henkilöä, jolla on omakohtaisia havaintoja tai tietoja oikeudenkäynnin kohteena olevasta asiasta. Todistaja ei ole rikosasian asianosainen, eikä hän saa olla läsnä oikeudenkäynnissä muuten kuin oman todistajanlausuntonsa antamisen ajan.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa