Tavoitteet vuosille 2021–2024

Oikeusministeriö ja Syyttäjälaitos ovat sopineet vuosien 2021–2024 tulostavoitteista ja niiden vaatimista resursseista. Tulostavoitteet on määritelty tulossopimuksessa.

Syyttäjälaitoksen tulostavoitteet vuosille 2021–2024 ovat

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

– Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti

– Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan

Toiminnallinen tuloksellisuus

– Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa

– Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset

– Tilannekuva vahvistuu

– Organisaatiouudistus vakiinnutetaan ja sen toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan

Henkilöstö

– Johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa

– Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä

Talous

– ICT parantaa tuottavuutta

– Varmistetaan riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat

– Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen

 

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa