Apulaissyyttäjä

Apulaissyyttäjyys on yleensä ensimmäinen askel syyttäjän uralla. Apulaissyyttäjänä aloittavalla syyttäjällä on vain vähäistä kokemusta juristin työstä. 

Apulaissyyttäjä nimitetään aina yhdeksän kuukauden pituiseen, määräaikaiseen virkasuhteeseen. Sinä aikana apulaissyyttäjä suorittaa Syyttäjän startti -koulutusohjelman, jonka avulla hän perehtyy syyttäjän työhön.

Apulaissyyttäjäjakson jälkeen hänet voidaan nimittää aluesyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen tai pysyvään virkaan.

Apulaissyyttäjä voi työskennellä paikkariippumattomasti

Apulaissyyttäjä on mahdollista palkata Syyttäjälaitokseen paikkariippumattomasti. Se tarkoittaa, että määräaikainen virka on sijoitettu tietylle paikkakunnalle, mutta apulaissyyttäjä voi pyytää saada työskennellä jollakin toisella paikkakunnalla.

Esimerkki: Apulaissyyttäjän toimipiste on Lahdessa, mutta hän työskentelee enimmän osan ajasta Tampereella, missä hän asuu. 

Vertaistuen, perehdyttämisen ja oppimisen näkökulmasta on tärkeää olla ainakin osittain läsnä Syyttäjälaitoksen määrittämässä toimipisteessä.

Apulaissyyttäjän pitää siis pystyä ajoittain matkustamaan varsinaiselle toimipaikalleen. Apulaissyyttäjälle nimetään tuutori, joka vastaa apulaissyyttäjän perehdyttämisestä.

Apulaissyyttäjän palkka

Apulaissyyttäjän palkka on ensimmäisten kuuden kuukauden ajan 3 100 euroa/kk. Sen jälkeen maksetaan kolmen kuukauden ajalta aloittavan aluesyyttäjän palkkaa, joka on 4 326,15 euroa/kk. Lisäksi apulaissyyttäjä voi saada kielilisää.

Miten apulaissyyttäjäksi haetaan?

Seuraa avoimia paikkoja valtiolle.fi-sivuilla. Apulaissyyttäjiä voidaan rekrytoida sekä suoraan että syyttäjäpoolin kautta. Lue lisää syyttäjäpoolista