Alaikäisen huoltaja

Rikosvastuun alaikäraja on 15 vuotta, joten alle 15-vuotias ei voi olla rikosasiassa epäiltynä tai vastaajana.

Alaikäinen asianomistajana

Rikoksen asianomistajalla ei ole alaikärajaa. Alaikäinen asianomistaja voi eräissä tapauksissa käyttää itsekin puhevaltaansa rikosasiassa, mutta useimmissa tapauksissa hänen huoltajallaan on vähintään rinnakkainen puhevalta.

Huoltajalla on oikeus lausua näkemyksiään, joista voi olla hyötyä harkittaessa nuorelle sopivinta seuraamusta tai kun nuori hakee asianomistajana korvauksia rikoksen aiheuttamasta vahingosta.

15–17-vuotias nuori vastaajana tai epäiltynä rikoksesta

Kun 15–17-vuotias nuori on epäiltynä rikoksesta tai vastaajana, kutsutaan kuulusteluun ja oikeudenkäyntiin myös hänen huoltajansa.

Edunvalvoja rikoksen uhrina olevalle lapselle

Rikoksen uhrina oleva lapsi tarvitsee esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin oman riippumattoman edustajan, jos lapsen ja vanhempien edut ovat ristiriidassa. Erityisesti tämä on tarpeen, jos rikoksesta epäilty on oman perheen piiristä. Tällaisissa tapauksissa voi alaikäisen uhrin puhevaltaa käyttää esimerkiksi tehtävään määrätty edunvalvoja.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa