Ammattina syyttäjänsihteeri

Parasta syyttäjänsihteerin työssä on se, että työpäivän alussa ei voi tietää, mitä päivän aikana tulee vastaan. Työpäivät ovat monipuolisia, ja koen, että työssä on sopivasti haastetta.

Syyttäjänsihteeri avustaa syyttäjiä syyteharkinnan eri vaiheissa

Syyttäjänsihteerillä on tärkeä rooli rikosasian käsittelyssä. Kun esitutkintaviranomainen on tehnyt esitutkinnan, hän lähettää esitutkinta-aineiston syyttäjälle. Sihteeri kirjaa aineiston saapuneeksi, tekee rekisteritarkistuksia, lisää järjestelmiin rikosasian muita osapuolia ja sekä käsittelee sähköisiä asiakirjoja.

Kun syyttäjä on saanut syyteharkinnan valmiiksi, sihteeri avustaa asian siirtämisessä eteenpäin. 
Jos asia siirtyy käräjäoikeuteen, sihteeri kokoaa syyttäjälle aineiston oikeudenistuntoa varten. Kun asia on käsitelty loppuun oikeudessa, sihteeri tarkistaa asian lainvoimaisuuden ja arkistoi asiakirjat.

Syyttäjänsihteeri hoitaa myös asiakaspalvelua ja on prosessin aikana yhteydessä sidosryhmiin, kuten poliisiin, käräjäoikeuteen, hovioikeuteen, Rikosseuraamuslaitokseen, Maahanmuuttovirastoon sekä Digi- ja väestötietovirastoon. 

Meillä on hyvä yhteishenki ja mukavat työkaverit. Työ on välillä rutiininomaista, mutta työpäivät ovat vaihtelevia.

Joissain toimipaikoissa syyttäjäsihteerillä on mahdollisuus laajentaa työnkuvaansa ja erikoistua esimerkiksi organisaation ICT-asiantuntijaksi tai tiiminvetäjäksi. 

Syyttäjänsihteerin koulutus

Moni syyttäjänsihteeri on koulutukseltaan merkonomi tai oikeustradenomi. Syyttäjänsihteerinä voi työskennellä myös muulla koulutustaustalla, jos työhön on muuten edellytyksiä. 

Myös oikeustieteen opiskelijat saattavat työskennellä opintojensa aikana syyttäjänsihteerinä, yleensä syyteasioiden valmistelutehtävissä. Valmistuttuaan he usein hakevat apulaissyyttäjäksi.

Syyttäjänsihteerin työ edellyttää tarkkuutta, hyvää tietoteknistä osaamista ja tiimityöskentelytaitoja. 

Syyttäjänsihteerin työssä tarvitaan palvelualttiutta, oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Pitää myös osata hypätä asiasta toiseen, koska tilanteet saattavat muuttua välillä nopeastikin.

Sitaatit Etelä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjänsihteerien haastattelusta.