Valtakunnansyyttäjän toimiston osastot ja yksiköt

Valtakunnansyyttäjän toimistoa johtaa valtakunnansyyttäjä. Hänen sijaisenaan toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä. Toimistossa on kaksi osastoa syyttäjäntoiminnan osasto ja toiminnan tuen osasto.

Toiminnan tuen osasto

Toiminnan tuen osasto koostuu neljästä yksiköstä:

  • henkilöstöyksikkö
  • talous- ja hankintayksikkö
  • tietoyksikkö
  • johdon tuen yksikkö

Toiminnan tuen osastoa johtaa hallintojohtaja. Jokaisella yksiköllä on lisäksi oma päällikkö. Syyttäjälaitoksen viestintä työskentelee johdon tuen yksikössä. 

Syyttäjäntoiminnan osasto

Syyttäjäntoiminnan osasto koostuu kolmesta yksiköstä:

  • lainkäyttöyksikkö
  • ohjausyksikkö
  • poliisirikosyksikkö

Syyttäjäntoiminnan osastoa johtaa valtionsyyttäjä. Jokaisella yksiköllä on oma päällikkö. 
Yksiköiden tarkemmat tehtävät voit lukea Syyttäjälaitoksen työjärjestyksestä


 

 

Navigaatio - Ei saa poistaa