Valtakunnansyyttäjän toimiston yksiköt

Valtakunnansyyttäjän toimistoa johtaa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Hänen sijaisenaan toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe. Toimistossa on kolme yksikköä.

Johdon tuen yksikkö

Johdon tuen yksikölle kuuluvat syyttäjälaitoksen sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä johdon tuen tehtävät.

Johdon tuen yksikön päällikkö on valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Syyttäjäntoiminnan yksikkö

Yksikölle kuuluvat ensisijaisesti syyttäjäntoimintaan, rikosvastuun toteuttamiseen ja valtakunnansyyttäjän ylimmän syyttäjän tehtäviin liittyvät asiat, kuten

 • valtakunnansyyttäjälle lain mukaan kuuluvat ja hänen käsiteltäväkseen ottamansa syyteasiat
 • valtakunnansyyttäjälle kuuluvat muutoksenhakuun korkeimmassa oikeudessa liittyvät tehtävät
 • syyttäjäntoiminnan laillisuuden valvonta ja yksikön toimialaan liittyvien kanteluiden käsittely
 • erikoissyyttäjien ja erikoistuneiden aluesyyttäjien toiminnan järjestämiseen ja ohjaamiseen liittyvät asiat
 • rikosasioiden nopean käsittelyn järjestämiseen ja ohjaamiseen liittyvät asiat
 • kansainvälinen yhteistyö.

Syyttäjäntoiminnan yksikköön kuuluu myös poliisirikosasioiden käsittely-yksikkö. Lue lisää poliisirikosasioiden hoitamisesta.

Syyttäjäntoiminnan yksikköä johtaa valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto.

Toiminnan tuen yksikkö

Toiminnan tuki hoitaa keskushallintoyksikölle kuuluvia tehtäviä sekä niitä hallinnollisia toimintoja, joita Syyttäjälaitos hoitaa ja ohjaa keskitetysti. Näitä ovat muun muassa

 • henkilöstö- ja taloushallinto
 • osaamisen kehittäminen
 • hankinnat
 • tietohallinto ja -turvallisuus
 • kirjaamo
 • tilastointi. 

Toiminnan tuen yksikköä johtaa hallintojohtaja Joanna Autiovuori.

Organisaatiokaavio
Syyttäjälaitoksen työjärjestys

 

Navigaatio - Ei saa poistaa