Toiminta ja talous

Valtion tulosohjauksen keskeisiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, erityisesti siihen kuuluva toimintakertomus, sekä ministeriön kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulossopimus ja tilinpäätös

Syyttäjälaitos tekee vuosittain tulossopimuksen oikeusministeriön kanssa. Sopimuksella vahvistetaan seuraavan nelivuotisen suunnittelukauden perustehtävät ja tavoitteet, toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä henkilöstöresurssit ja määrärahat.

Tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteutumista seurataan kahdesti vuodessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulostavoitteiden toteutumista arvioidaan puolivuosiraportissa.

Syyttäjälaitoksen koko tilikauden tavoitteiden toteutumista suhteessa käytössä olleisiin resursseihin arvioidaan tilinpäätöksessä. Tilinpäätökseen sisältyy toimintakertomus.

Talousarvio

Syyttäjälaitos antaa ehdotuksensa seuraavan vuoden talousarvioksi oikeusministeriölle maalis–huhtikuun vaihteessa. Oikeusministeriö esittää oman kantansa talousarviosta valtiovarainministeriölle syyttäjälaitoksen antaman esityksen pohjalta. Eduskunta vahvistaa valtion talousarvion syksyllä.

Tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät Suunnittelun asiakirjat -sivulta.
Valtion talousarvioesitykset löytyvät valtiovarainministeriön sivustolta osoitteesta budjetti.vm.fi.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa