Palkkaus ja virkaehtosopimukset

Palkkataulukot

Syyttäjien yhdistelmäpalkkataulukko 1.6.2022 lukien (ei saavutettava)

Toimistohenkilökunnan yhdistelmäpalkkataulukko 1.6.2022 lukien (ei saavutettava) 

Syyttäjien virkaehtosopimus

Tarkentavat virkaehtosopimukset löytyvät alla saavutettavina pdf-tiedostoina. Allekirjoitetut versiot voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi Syyttäjälaitoksen kirjaamosta.

Syyttäjien tarkentava virkaehtosopimus (ei saavutettava)
Syyttäjien virkaehtosopimuksen pöytäkirja
 

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus

Toimistohenkilökunnan osalta sovelletaan oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskevaa virkaehtosopimusta.

Navigaatio - Ei saa poistaa