Palkkaus ja virkaehtosopimukset

Palkkataulukot

Syyttäjien yhdistelmäpalkkataulukko 1.6.2021 (ei saavutettava)

Toimistohenkilökunnan yhdistelmäpalkkataulukko 1.6.2021 (ei saavutettava) 

Syyttäjien virkaehtosopimus

Tarkentavat virkaehtosopimukset löytyvät alla saavutettavina pdf-tiedostoina. Allekirjoitetut versiot voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi Syyttäjälaitoksen kirjaamosta.

Syyttäjien tarkentava virkaehtosopimus
Syyttäjien virkaehtosopimuksen pöytäkirja kesä 2020
 

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus

Toimistohenkilökunnan osalta sovelletaan oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskevaa virkaehtosopimusta.

Navigaatio - Ei saa poistaa