Rangaistusvaatimus

Jos sakon saaja ei suostu asian käsittelyyn kirjallisesti sakkomenettelyssä, viranomainen voi antaa hänelle rangaistusvaatimuksen. Esitutkintaviranomainen antaa silloin rikesakko- tai sakkovaatimuksen tai syyttäjä antaa rangaistus- tai rikesakkomääräyksen. 

Sakotettavalla on 30 päivää aikaa muuttaa mielensä ja suostua kirjalliseen sakkomenettelyyn maksamalla osan sakosta tai koko sakon. Pelkkä suullinen ilmoitus suostumuksesta ei riitä sen jälkeen, kun sakotettava on ensin kieltäytynyt menettelystä.

Ellei sakotettu ole määräajassa maksanut sakkoa, sakkoasia siirtyy rikosprosessiin eli esitutkintaan, syyteharkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Myöhästynyttä maksua ei oteta vastaan, vaan se palautetaan maksajalle.

Tuomioistuimessa tuomitut sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, jos ne jätetään maksamatta.

Rikosasian käsittely
Rikosasian oikeudenkäynti

 

Navigaatio - Ei saa poistaa