Rangaistusvaatimus

Jos sakotettava ei sakon tai rikesakon tiedoksiantohetkellä suostu sakkomenettelyyn, esitutkintaviranomainen voi antaa hänelle rangaistusvaatimuksen. Sakotettavalla on 30 päivää aikaa muuttaa mielensä ja suostua menettelyyn maksamalla osan sakosta tai koko sakon. Suullinen ilmoitus suostumuksesta ei riitä sen jälkeen, kun sakotettava on ensin kieltäytynyt menettelystä.

Maksamalla rangaistusvaatimuksen sakotettava suostuu asian käsittelyyn sakkomenettelyssä. Rangaistusvaatimus vahvistetaan joko esitutkintaviranomaisen antamalla rikesakko- tai sakkomääräyksellä taikka syyttäjän antamalla rangaistus- tai rikesakkomääräyksellä.

Ellei sakotettu ole määräajassa maksanut sakkoa, sakkoasia siirtyy rikosprosessiin eli esitutkintaan, syyteharkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Myöhästynyttä maksua ei oteta vastaan, vaan se palautetaan maksajalle.

Tuomioistuimessa tuomitut sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, jos ne jätetään maksamatta.

Rikosasian käsittely
Rikosasian oikeudenkäynti

 

Navigaatio - Ei saa poistaa