Arvot

Syyttäjälaitoksen arvot ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi.

1. Oikeudenmukaisuus

 • Toimintamme on riippumatonta ja avointa.
 • Ratkaisumme ovat yhdenmukaisia ja ymmärrettävästi perusteltuja.
 • Suhtaudumme asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme asiallisesti ja yhdenvertaisesti.
 • Kohtelemme toisiamme tasapuolisesti.

2. Ammattitaito

 • Toimintamme on vastuuntuntoista, laadukasta ja tuloksellista.
 • Osaamme työmme ja olemme siihen sitoutuneita.
 • Pidämme yllä ja kehitämme osaamistamme.
 • Arvioimme ja kehitämme työtämme ja työmenetelmiämme.

3. Työhyvinvointi

 • Käyttäydymme toista kunnioittaen, suvaitsevasti ja palveluhenkisesti.
 • Ymmärrämme hyvinvointimme tulosta kohentavan merkityksen.
 • Luomme yhdessä hyvän työilmapiirin.
 • Toiminnassamme on työniloa ja tekemisen meininki.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa