Toimitus ja yhteystiedot


Päätoimittaja Virve Streng
[email protected] 
Puhelin 029 562 0820

Toimitussihteeri Maria Turkia
[email protected]
Puhelin 029 562 0881

[email protected]

Syyttäjälaitos
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki