Sakkomenettely

Sakkomenettely tarkoittaa, että syyttäjä tai poliisi ratkaisee sakkoasian kirjallisesti eli asiaa ei käsitellä oikeudessa. 

Viranomaiset antavat sakkomenettelyssä kolmenlaisia sakkoja: rikesakko-, sakko- ja rangaistusmääräyksiä. Voit lukea näistä lisätietoa alta. 

Rikesakko

Rikesakko (rikesakkomääräys) on poliisin, tullivirkailijan, rajavartijan, erätarkastajan tai syyttäjän antama kiinteämääräinen sakkorangaistus. Rikesakko on lievin sakkorangaistus. 

Sakkomääräys

Poliisi, tullivirkailija, rajavartija tai erätarkastaja voi määrätä sakkorangaistuksen (sakkomääräys), joka on enintään 20 päiväsakkoa. 

Esimerkiksi näpistyksestä, suurimmasta osasta liikennerikoksia ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta annetaan yleensä sakkomääräys.

Rangaistusmääräys

Rangaistusmääräyksen voi ratkaista vain syyttäjä. Ensin poliisi tekee sakkovaatimuksen ja toimittaa sen syyttäjälle. Sen jälkeen syyttäjä määrää sakon ja sakko eli rangaistusmääräys lähetetään postitse sakon saajalle.

Syyttäjä määrää sakon teosta, josta on annettava yli 20 päiväsakkoa tai teosta, joka ei kuulu esitutkintaviranomaisen toimivaltaan. 

Syyttäjä määrää sakon myös silloin, kun sakotettava ja sakkoa antava viranomainen eivät pääse yhteisymmärrykseen sakotettavan tuloista ja sakotettava haluaa antaa asiassa selvitystä maksukykynsä olennaisesta muutoksesta. Tällöin poliisi antaa sakotettavalle sakkovaatimuksen.

Sakkoa koskeva selvitys

Jos olet saanut sakkovaatimuksen, sinulla on oikeus antaa asiasta selvitys. Löydät lomakkeen lisätietojen antamista varten selvityksen antamista koskevalta sivulta.

Sakkomenettelyssä käsiteltäviä sakkoja ei hoideta valtakunnansyyttäjän toimistossa. Niitä voi tiedustella syyttäjäalueilta. Syyttäjäalueiden yhteystiedot

Sakkojen perinnästä vastaa Oikeusrekisterikeskus.

Navigaatio - Ei saa poistaa