Sakkomenettely

Sakkomenettelyllä tarkoitetaan tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvaa kirjallista sakkoasian käsittelyä ja ratkaisua. Sakon saajaa kutsutaan sakkomenettelyssä rikkomuksesta epäillyksi. Rikoksesta ja tapauksesta riippuen poliisi tai syyttäjä määrää rikesakon tai sakkorangaistuksen. Menettely edellyttää asianomistajan ja rikkomuksesta epäillyn suostumusta.

Sakkomenettelyssä voidaan antaa sakko (rikesakkomääräys, sakkomääräys tai rangaistusmääräys) teosta, josta laissa säädetty enimmäisrangaistus on enintään 6 kuukautta vankeutta. Sakon ohella voidaan määrätä esimerkiksi rikoksella saavutettua hyötyä koskeva, enintään 1 000 euron suuruinen menettämisseuraamus. Lisäksi sakkomenettelyssä määrätään 40 euron suuruinen rikosuhrimaksu niissä tilanteissa, joissa laki rikosuhrimaksusta sitä edellyttää.

Sakkoa koskeva selvitys

Jos olet saanut sakkovaatimuksen, sinulla on oikeus antaa asiasta selvitys. Löydät lomakkeen lisätietojen antamista varten selvityksen antamista koskevalta sivulta.

Syyttäjäalueiden yhteystiedot

Sakkomenettelyssä käsiteltäviä sakkoja ei hoideta valtakunnansyyttäjän toimistossa. Niitä voi tiedustella syyttäjäalueilta.

Syyttäjäalueiden yhteystiedot

Sakkojen perinnästä vastaa Oikeusrekisterikeskus.

Muutoksenhaku

Rangaistus-, sakko- ja rikesakkomääräyksestä voi valittaa tekopaikan käräjäoikeuteen. Lue lisää muutoksenhausta

Navigaatio - Ei saa poistaa