Sakotetun oikeus antaa syyttäjälle selvitystä

Jos olet saanut sakkovaatimuksen, sinulla on oikeus antaa asiasta selvitys. Selvityksen voi toimittaa kirjallisesti mihin tahansa syyttäjäalueen toimipaikkaan. Selvityksen voi toimittaa myös sähköisesti. Samalla on ilmoitettava sakkoasian perintätunnus. Liitä mukaan myös kuva tai kopio sakosta. Sakkoasiat ratkaistaan sähköisessä järjestelmässä, joten pelkkä suullinen selvitys ei riitä.

Selvitys on toimitettava syyttäjäalueen toimipaikkaan 14 päivän kuluessa poliisin sakotetulle antamasta tiedoksiannosta. Syyttäjän on ratkaisussaan otettava huomioon ennen asian ratkaisemista toimitettu selvitys, jos se vaikuttaa päiväsakon rahamäärään tai jos sillä on muuten merkitystä.

Syyttäjän ratkaisun jälkeen toimitettua selvitystä ei enää oteta huomioon.

Oheista lomaketta voi käyttää sakkoa koskevan selvityksen antamiseen.

LOMAKE: Sakkoa koskeva selvitys (pdf, 0.2 Mt)

Lomakkeessa pyydetään henkilötunnusta, jotta sakkoasiaan liittyvät tiedot voidaan luotettavasti yksilöidä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä ohjaavan lain 12 § mukaisesti. Lue lisää tietosuojasta Syyttäjälaitoksessa

 

Navigaatio - Ei saa poistaa