Sakotetun oikeus antaa syyttäjälle selvitystä

Jos olet saanut sakkovaatimuksen, sinulla on oikeus antaa asiasta selvitys. Voit kertoa maksukykysi muutoksesta, elatusvelvollisuudestasi tai muusta asian ratkaisemisen kannalta merkittävästä asiasta. 

Voit toimittaa selvityksen sähköisesti tai kirjallisesti mihin tahansa syyttäjäalueen toimipaikkaan

  • Ilmoita samalla sakkoasian perintätunnus.
  • Liitä mukaan myös kuva tai kopio sakosta.

Sakkoasiat ratkaistaan sähköisessä järjestelmässä, joten pelkkä suullinen selvitys ei riitä.

Selvitys pitää toimittaa Syyttäjälaitokselle 14 päivän kuluessa siitä, kun poliisi on antanut sakon. Ennen kuin syyttäjä ratkaisee sakkoasian, hänen täytyy ottaa huomioon sakosta toimitettu selvitys, jos se vaikuttaa päiväsakon rahamäärään tai jos sillä on muuten merkitystä.

Syyttäjän ratkaisun jälkeen toimitettua selvitystä ei enää oteta huomioon.

Oheista lomaketta voi käyttää sakkoa koskevan selvityksen antamiseen.

LOMAKE: Sakkoa koskeva selvitys

Lomakkeessa pyydetään henkilötunnusta, jotta sakkoasiaan liittyvät tiedot voidaan luotettavasti yksilöidä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä ohjaavan lain 12 § mukaisesti. Lue lisää tietosuojasta Syyttäjälaitoksessa

 

Navigaatio - Ei saa poistaa