Hyppää sisältöön

Asianomistajarikos, syytepyyntö, lievä petos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.10.2014 12.43
Uutinen

Annettu 25.9.2014, dnro 204/21/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut uudelleen ratkaistavaksi asian, jossa kihlakunnansyyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta epäillystä lievästä petoksesta syyteoikeuden puuttumisen vuoksi.

Asianomistaja on kuulusteltu sähköpostin välityksellä. Asianomistajan apulaisvaltakunnansyyttäjälle toimittaman aineiston perusteella on ollut havaittavissa, että esitutkintapöytäkirjalle tehty kirjaus siitä, että asianomistaja ei vaadi asiassa rangaistusta ei ole vastannut asianomistajan sähköpostissa kuulustelijalle ilmoittamaa kantaa. Esitutkintapöytäkirjan merkinnät rangaistusvaatimuksen osalta ovat olleet ristiriitaisia.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on käsityksenään ilmaissut, että syyttäjän olisi ollut tarpeen varmistua asianomistajan rangaistusvaatimuksen olemassaolosta. Asiassa on määrätty toimitettavaksi uusi syyteharkinta.

Ratkaisu