Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste, petoksen yritys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 7.4.2022 15.56
Uutinen

Annettu 7.4.2022, dnro 574/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän ei näyttöä -perusteisen esitutkinnan rajoittamispäätöksen ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä päätelmät siitä, ettei riittävää näyttöä syytteen nostamiseksi varsin todennäköisesti tultaisi saamaan, oli tehty asian laatuun nähden liian aikaisessa vaiheessa.

Asiassa oli kyse siitä, että omakotitaloprojektin urakoitsijoiden kilpailuttamisesta vastanneen projektipäällikön epäiltiin yrittäneen erehdyttää asianomistajaa. Projektipäällikkö oli tehnyt perusteettoman 2 800 euron suuruisen lisäyksen asianomistajalle välittämäänsä urakoitsijan tarjoukseen tarkoituksenaan saada kyseinen hyöty itselleen.                                                 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei esitutkinnassa ollut tehty riittäviä toimia tarjoukseen tehtyyn lisäykseen liittyneen epäillyn tahallisen erehdyttämisen selvittämiseksi. Selvitystä epäillystä erehdyttämisestä oli apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan saatavissa ainakin osapuolten ja asianomistajan ilmoittamien henkilöiden kuulusteluilla.

Lisänäytön hankkimisella voitiin apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan olettaa saatavan lisäselvitystä joko rikosepäilyn puolesta tai sitä vastaan. Lisänäytön hankkiminen esimerkiksi osapuolten ja asianomistajan ilmoittamien henkilöiden kuulusteluilla ei oletettavasti myöskään olisi ollut erityisen suuritöistä.

Osapuolten ja muiden henkilöiden kuulustelemisen lisäksi esitutkinnassa oli apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan mahdollista arvioida, oliko asiassa syytä epäillä kantelijan esittämin tavoin petoksen lisäksi myös väärennystä.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, hän katsoi aluesyyttäjän tehneen ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa.​​​​​​​