Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, hallinnan loukkaus, vähäisyysperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 20.12.2020 23.02
Uutinen

Annettu 16.12.2020, dnro 137/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäiltyä hallinnan loukkausta koskevassa asiassa. Aluesyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt, että esitutkinta lopetetaan vähäisyysperusteella.

Aluesyyttäjän rajoittamispäätös oli koskenut vain yhden päivän tapahtumia. Asianomistaja oli rajoittamispäätöksen jälkeen tuonut esille, että rikosilmoituksessa kuvattu menettely oli kuitenkin jatkunut noin kahden vuoden ajan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, toisin kuin aluesyyttäjä, että asianomistajan ilmoitus oli sellainen uusi seikka, jonka takia oli perusteltua aloittaa esitutkinta uudelleen. Epäiltyä rikosta ei voitu esitutkinnan tässä vaiheessa pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, tämä oli toiminut harkintavaltansa rajoissa.