Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperusteinen rajoittaminen, työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.46
Uutinen

Annettu 29.5.2007, dnro 156/21/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kantelun johdosta kihlakunnansyyttäjän tekemän kustannusperusteisen esitutkinnan rajoittamispäätöksen.

Rikosilmoituksen mukaan työnantaja oli irtisanonut luottamusmiehenä toimineen työntekijän ilman työsopimuslain tarkoittamaa syytä ja työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1 momentin vastaisesti ilman luottamusmiehen edustamien työntekijöiden suostumusta.

Rikosilmoituksessa tarkoitetun epäillyn työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisen esitutkinta ei ollut lajissaan tavanomaista suuritöisempi. Sillä, että irtisanomisperusteiden selvittäminen esitutkinnassa voisi olla tutkinnanjohtajan esittämin tavoin työlästä, ei voida perustella sitä, että esitutkinta lopetetaan myös epäillyn työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1 momentin vastaisen menettelyn osalta, jonka selvittäminen ei ole työlästä ja joka jo yksinkin täyttää rikoslain 47 luvun 4 §:ssä tarkoitetun työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisen tunnusmerkistön. Esitutkinta on mahdollista toimittaa prosessitaloudellisesti.

Ratkaisu