Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, päätösperusteen valinta, ei rikosta, laiton uhkaus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.8.2023 10.20

Annettu 1.8.2023, dnro SY/1664/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kumosi aluesyyttäjän tekemän päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäiltyä laitonta uhkausta koskevassa asiassa ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen. Aluesyyttäjä oli tehnyt päätöksensä vähäisyysperusteella.

Asiassa oli kyse epäillystä laittomasta uhkauksesta, joka oli tapahtunut etäviestintä käyttäen. Epäilty oli lähettänyt kantelijalle yksittäisen viestin, jossa ei kuitenkaan suoranaisesti uhattu kantelijaa millään rikoksella ja siten viesti ei toteuttanut laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisen mukaan myös etäviestintävälineellä lähetetyn ilmauksen tulee täyttää rangaistavan uhkauksen käsite, jotta kyseessä voisi olla laiton uhkaus.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että aluesyyttäjä oli menetellyt virheellisesti päättäessään lopettaa esitutkinnan vähäisyysperusteella, kun oli selvää, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Syyttäjä ei ole rikosepäilyn puuttuessa toimivaltainen päättämään esitutkintalain 3 luvun 10 § 2 momentin nojalla, että esitutkinta lopetetaan, vaan tutkinnanjohtajan tulee tällöin jättää esitutkinta toimittamatta omalla päätöksellään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota siihen, että syyttäjän tulee hylätä tutkinnanjohtajan vähäisyysperusteinen rajoittamisesitys siinä tapauksessa, kun on selvää, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.