Hyppää sisältöön

Eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamisen täytäntöönpano

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.17
Uutinen

Annettu 5.11.2012, dnro 88/46/12

Kaksi luovutusasioita hoitavaa kihlakunnansyyttäjää ovat kolmessa eri tapauksessa laiminlyöneet ilmoituksen tekemisen Keskusrikospoliisin SIRENE-toimistoon. He eivät olleet ilmoittaneet luovuttamisasiassa tehdyn päätöksen tulemisesta lainvoimaiseksi. Luovutukset eivät siten ole tapahtuneet luovuttamisen täytäntöönpanolle varatun 10 päivän määräajan sisällä ja luovutettavaksi määrätyt henkilöt on asian tullessa ilmi jouduttu päästämään vapaiksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt toisen kihlakunnansyyttäjän huomiota Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tapahtuvaa luovutusta koskevan lain vaatimukseen lainvoimaisen päätöksen ilmoittamisajasta ja -tavasta. Toinen kihlakunnansyyttäjä ei enää päätöstä annettaessa ole ollut syyttäjälaitoksen palveluksessa. Johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota on kiinnitetty tarpeeseen perehdyttää luovutusasioita käsittelevät syyttäjät riittävän hyvin ennen heidän määräämistään kyseisiin tehtäviin.

Ratkaisu