Hyppää sisältöön

Helsingin syyttäjänviraston tiedote: Syyttäjän ratkaisuja Afarak Group Oyj:tä koskevassa asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.1.2019 14.31
Tiedote

 

Helsingin kihlakunnansyyttäjät ovat päättäneet nostaa syytteen tapahtuma-aikaan Afarak Group Oyj:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä toiminutta henkilöä vastaan arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta 1.4.-2.5.2014 Helsingissä.

Vastaaja on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen asiassa.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen, joka aikanaan käsittelee asian (syyttäjän asianumero R 16/9589, käräjäoikeuden asianumero R 19/69). Haastehakemus tulee julkiseksi, kun asian käsittely on alkanut käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Esitutkinnassa on lisäksi epäilty myös edellä mainitun eri aikoina vuosina 2008-2015 yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä toimineen henkilön syyllistyneen törkeään sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ajanjaksolla 29.7.2008-9.1.2015.

Tältä osin asiassa on tehty syyttämättäjättämispäätös (nro 19/136, asianumero R 16/9589). Päätös on julkinen ja sen voi tilata Helsingin syyttäjänviraston asiakaspalvelusta, puh 029 56 22360 tai helsinki.sy(at)oikeus .fi.

Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, syyttämättäjättämispäätökseen samoin kuin syytteeseen liittyvä esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta sen jälkeen, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin muutoin määrää.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Lisätiedot: kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu, puh. 029 56 22202