Hyppää sisältöön

Kotirauhan rikkominen, tekstiviestien lähettäminen, syyttämättäjättämisen peruste

Syyttäjälaitos
23.9.2013 15.58
Uutinen

Annettu 23.12.2008, dnro 306/21/08

Valtionsyyttäjä on apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisena suorittanut uuden syyteharkinnan asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli muun ohella katsonut, ettei asiassa ollut näyttöä siitä, että henkilö tekstiviestejä lähettämällä olisi syyllistynyt kotirauhan rikkomiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi korkeimman oikeuden 12.9.2008 antamaan ratkaisuun KKO:2008:86 viitaten, ettei tekstiviestien lähettämistä voida pitää kotirauhan rikkomista koskevassa rikoslain 24 luvun 1 §:n 2 kohdassa nimenomaisesti mainittuja metelöimistä, esineiden heittämistä tai puheluiden soittamista vastaavana tekotapana. Tekstiviestien lähettäminen ei siten täyttänyt kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä ja syyttämättäjättämisen tuli tämän johdosta nojautua ei rikosta-perusteeseen.

Ratkaisu