Hyppää sisältöön

Lääkerikkomus, lääkelaitos, lääkkeen luokittelu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 17.51
Uutinen

Annettu 18.3.2008, dnro 108/41/07

Kihlakunnansyyttäjä oli nostanut henkilöä vastaan syytteen lääkerikkomuksesta. Postitullissa oli pysäytetty henkilölle osoitettu postilähetys, joka oli sisältänyt erilaisia vitamiinivalmisteita. Syytteeseen joutunut henkilö piti syyteratkaisua vääränä ja kanteli siitä Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Henkilön mukaan hänen tekonsa kohteena eivät olleet lääkkeet vaan ravintolisät. Jutussa oli kyse siitä, olivatko vitamiinivalmisteet maahantuontihetkellä lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä eli voisiko kyseeseen tulla edes lähtökohtaisesti lääkerikkomus tai lääkerikos.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uuteen syyteharkintaan. Lääkelaitokselta pyydettiin asiantuntijalausunto toimivallasta lääkkeen luokittelussa.

Lääkelaitoksen lausunnosta kävi ilmi, että valmisteita ei oltu lääkelaitoksen toimesta luokiteltu lääkkeiksi niiden maahantuontihetkellä, vaikka Tullilaboratorion tutkimusseloste sisälsi maininnan, jonka mukaan valmisteet olisivat reseptivapaita lääkevalmisteita. Näin ollen asiassa ei ollut tapahtunut rikosta ja syyte jätettiin nostamatta.

Kihlakunnansyyttäjän katsottiin menetelleen harkintavaltansa puitteissa, koska lähtökohtaisesti syyttäjä voi syyteharkinnassa luottaa siihen, että esitutkintamateriaaliin sisältyvät asiantuntijalausunnot ovat sisällöltään virheettömiä.

Ratkaisu