Hyppää sisältöön

Luottamusaseman väärinkäyttö, törkeän petoksen yritys, lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa, yrityssalaisuuden rikkominen, syyttäjän harkintavalta, esitutkinnan jatkaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 13.8.2014 14.41
Uutinen

Annettu 13.8.2014, dnro 174/21/14

Kittilän kunta, Levin Matkailukeskus Oy ja Oy Levi Ski Resort Ltd tekivät joulukuussa 2013 tutkintapyynnöt sen selvittämiseksi, oliko Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja syyllistynyt rikoksiin yhtiön hissihankintaa koskevan asian ja muun toiminnan yhteydessä. Asiaa tutkittiin rikosnimikkeillä luottamusaseman väärinkäyttö, törkeän petoksen yritys, lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa ja yrityssalaisuuden rikkominen.

Lapin kihlakunnansyyttäjä määräsi 23.4.2014 tutkinnanjohtajan esityksestä esitutkinnan lopetettavaksi. Kihlakunnansyyttäjän päätös perustui osittain sen hetkiseen arvioon näytön riittävyydestä ja osittain tulkintaan virallisen syyttäjän syyteoikeudesta sen jälkeen, kun asianomistaja oli peruuttanut rangaistusvaatimuksensa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian ratkaistavakseen Valtakunnansyyttäjänvirastoon tehdyn kantelun johdosta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että esitutkinnan tarkoituksena on esitutkintalain mukaan selvittää rikos, sen teko-olosuhteet ja erinäiset muut seikat sekä kerätä ja dokumentoida näyttö tarvittavassa laajuudessa. Esitutkintaa ei tulisi näytön puuttumiseen perustuvalla rajoittamispäätöksellä lopettaa kuin erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ratkaisua harkittaessa merkitystä on myös rikosepäilyn laadulla ja asian selvittämisen tärkeydellä.

Syyteoikeuden osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että kantelun kohteena olleessa asiassa yleinen etu edellyttää asia tutkimista, koska se liittyy kokonaisuuteen, jossa on useita rikosepäilyjä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän esitutkinnan rajoittamista koskevat päätökset ja määräsi esitutkintaa jatkettavaksi. Syyttäjän katsottiin asian ratkaistessaan toimineen harkintavaltansa rajoissa.

Ratkaisu