Hyppää sisältöön

Päätös syyttämättä jättämisestä, päätösperusteen valinta, syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.6.2022 16.24
Uutinen

Annettu 20.5.2022, dnro 163/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän syyttämättäjättämispäätöksen, joka perustui riittämättömään näyttöön, ja teki uuden päätöksen syyttämättä jättämisestä vähäisyysperusteella. 

Rikoksesta epäillyn henkilöllisyys oli varmistunut poliisin säilytyssuojalla. Esitutkinta-aineistossa oli ollut ravintolan valvontakameran tallenteita ja rikoksesta epäiltyä esittävät tunnistuskuvat. 

Asiassa ei ollut kuultu todistajina järjestyksenvalvojia eikä poliiseja, jotka olivat poistaneet rikoksesta epäillyn ravintolasta. Aluesyyttäjä oli katsonut, että käytettävissä olevien vertailukuvien perusteella ei ollut riittävää näyttöä siitä, että rikoksesta epäilty olisi ollut tallenteilla näkynyt ja rikokseen syyllistynyt henkilö.

Rikosilmoituksen ilmoitusosan mukaan järjestyksenvalvojat olivat luovuttaneet ravintolasta poistamansa miehen välittömästi poliisille. Rikoksesta epäillyn tunnistaminen oli riittävällä varmuudella todennettavissa esitutkinta-aineistoon liitetyistä valvontakameran tallennekuvista. Siten asiassa oli syytteen nostamisen edellyttämät todennäköiset syyt rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti syytteen vahingonteosta nostamatta, koska epäiltyä rikosta oli kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä, kun otettiin huomioon sen haitallisuus ja siitä ilmenevä rikoksesta epäillyn syyllisyys. Kyse oli omassa rikoslajissaan vähäisestä rikoksesta, josta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ei olisi ollut odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin lievä sakkorangaistus.