Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, törkeä kotirauhan rikkominen, lääkärinlausunto, pääkäsittely

Syyttäjälaitos
3.9.2013 14.07
Uutinen

Annettu 30.10.2009, dnro 203/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi pahoinpitelyistä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksiä riittävän näytön puuttumisen vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että huolimatta asianosaisten kertomusten ristiriidoista asiassa oli todennäköisiä syitä epäillä eräitä henkilöitä pahoinpitelyistä, koska asianomistajien esitutkintakertomukset sekä välittömästi tapahtuman jälkeen lääkärinlausuntoihin kirjatut asianomistajien lausumat olivat samankaltaisia. Lisäksi heidän vammoistaan välittömästi pahoinpitelyn jälkeen otetut valokuvat tukivat näitä kertomuksia. Todistajina kuullut lähiomaiset osaltaan vahvistivat syyllisyyden puolesta puhuvaa näyttöä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä korosti, että suullinen ja välitön oikeudenkäynti antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet syyteharkintavaihetta tarkempaan ja laadukkaampaan henkilötodisteiden luotettavuuden arviointiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä myös totesi, että asiassa oli todennäköisiä syitä epäillä samoja henkilöitä törkeästä kotirauhan rikkomisesta käytetyn väkivallan takia. Asianomistajilla oli myös rikokseen liittyvän uhkailun sekä rikoksentekijöiden taikka osallisten lukumäärän perusteella perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa.

Ratkaisu