Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, lapsipornon levittäminen, internet, vertaisverkko

Syyttäjälaitos
9.9.2013 14.50
Uutinen

Annettu 2.4.2009, dnro 133/27/09

Esitutkinnassa oli tutkittu, oliko epäilty syyllistynyt sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen ja tällaisten kuvien hallussapitoon. Paikallissyyttäjä toimitti esitutkinta-aineiston Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaa varten huomioon ottaen, mitä sananvapaudesta joukkoviestinnässä annetun lain 24 §.ssä on säädetty. Epäilty oli tunnustanut tallentaneensa tietokoneelleen lapsipornoa sisältäviä videoita, mutta kiistänyt levittäneensä niitä tietoisesti. Hän oli käyttänyt ns. vertaisverkkoa, eli tietokoneverkkoa, jossa ei ole kiinteitä palvelimia ja asiakkaita, vaan jokainen verkkoon kytketty kone toimii sekä palvelimena että asiakkaana verkon muille koneille.

Rikoslain 17 luvun 18 §:n säännökseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 6/1997 vp) todetaan muun ohella, että "pedofiilien keskinäinen toistuva luovuttaminen toteuttaisi levityksen tunnusmerkit". Siksi pidettiin selvänä, että tämänkaltaisessa tietokoneverkossa tapahtuva kuva-aineiston toimittaminen toisten käyttäjien saataville täyttää levittämistä koskevan tunnusmerkistön. Epäillyn levittämistä koskevaa kiistämistä ei pidetty uskottavana.

Koska osassa videoissa esiintyi hyvin nuoria lapsia ja koska osassa oli kysymys myös lasten väkivaltaisesta ja nöyryyttävästä kohtelusta, määrättiin nostettavaksi syyte Kuopion käräjäoikeudessa törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta lasta esittävän kuvan levittämisestä ym.

Ratkaisu