Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, lapsipornon levittäminen, lapsipornografian levittämisen estotoimista annettu laki, linkin perustaminen osoittamaan toiseen internetsivustoon

Syyttäjälaitos
9.9.2013 15.11
Uutinen

Annettu 10.3.2009, dnro R 08/41

Poliisi oli tutkinut, oliko epäilty syyllistynyt törkeään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan lasta esittävän kuvan levittämiseen julkaisemalla internetissä olevalla sivustollaan tekstimuodossa listan, joka sisälsi lukuisia osoitetietoja sellaisiin sivustoihin, joita poliisi oli arvioinut lapsipornografista aineistoa sisältäviksi ja joita se oli sisällyttänyt lapsipornografian levittämisen estotoimista annetun lain nojalla laadittuun ns. estolistaan. Rikosepäily perustui myös siihen, että epäilty olisi paitsi julkaissut sanotut osoitetiedot sivustollaan, myös perustanut ns. linkkejä omalta sivustoltaan poliisin estolistalla oleviin sivustoihin.

Koska asiassa oli kysymys virallisen syytteen alaisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta, syyteharkinnan suoritti apulaisvaltakunnansyyttäjä. Asiassa tuli arvioitavaksi, täyttyikö tutkitun rikoksen levittämistä koskeva tunnusmerkistö siitä, että sivustolta oli perustettu linkki toiseen sivustoon, jossa oli esitetty lapsipornoksi luokiteltavaa aineistoa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että tämä on sinänsä mahdollista. Tässä tapauksessa jälkikäteen ei kuitenkaan ollut mahdollista todentaa, mitä kuva-aineistoa estotoimen kohteena olevat sivustot tosiasiallisesti sisälsivät sillä hetkellä, kun epäilty oli luonut linkkejä niihin. Näytön ei sen vuoksi katsottu riittävän syytteen nostamiseen.

Ratkaisu