Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, päätoimittajarikkomus, nimetön ilmoitus

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.50
Uutinen

Annettu 26.3.2008, dnro R 08/7

Aikakautisen julkaisun ilmoitussivulla oli julkaistu tuntemattomaksi jääneen henkilön laatima ja julkaistavaksi tarjoama ilmoitus, joka oli ollut kahden asianomistajan kunniaa loukkaava. Ilmoituksen sisältö oli ollut kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkin mukainen, koska se on ollut perätön ja kohdehenkilöitä halventava sekä omiaan aiheuttamaan kohdehenkilöille vahinkoa ja kärsimystä taikka heihin kohdistuvaa halveksuntaa. Viesti oli ilmentänyt loukkaamistarkoitusta.

Sanottu ilmoitus oli toimitettu nimettömästi internetin välityksellä toimituksesta erillisen yhtiön tiedonhallintajärjestelmään, josta aineisto on siirretty toimitukseen suurempana kokonaisuutena. Toimituksessa noudatettavan rutiinin mukaisesti toimituksessa työskentelevän henkilön tehtävänä oli ollut tarkastaa ja valmistella aineistoa julkaisemista varten. Esitutkinnan kohteena ollut ilmoitus oli läpäissyt tarkastuksen taikka jäänyt tarkastamatta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että julkaisun vastaava toimittaja oli todennäköisin syin syyllistynyt päätoimittajarikkomukseen laiminlyömällä toimitustyön johtamis- ja valvontavelvollisuutensa olennaisesti seurauksin, että edellä tarkoitettu asianomistajien kunniaa loukkaava ilmoitus oli toimitettu yleisön saataville. Syyte nostettiin Iisalmen käräjäoikeudessa.

Ratkaisu