Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, tekijänoikeusrikos, törkeä petos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 0.01
Uutinen

Annettu 8.1.2016, dnro R 16/11

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on nostanut syytteen tekijänoikeusrikoksesta ja törkeästä niin kutsutusta tietojenkäsittelypetoksesta. Syytteet koskevat tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristämistä tietokoneohjelman ja sen eri versioiden avulla, kyseisen ohjelman ja sen versioiden markkinoimista ja levittämistä sekä televisiolähetysten edelleen lähettämistä ja yleisön saataviin saattamista ilman tekijänoikeudet omistavien asianomistajien suostumista. Kahden epäillyn osalta on tehty kaksi syyttämättäjättämispäätöstä, toinen ei näyttöä ja toinen syyteoikeus on vanhentunut -perusteella.

Syyttäjäntehtävien hoitamiseksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja mahdollisessa muutoksenhakuasteessa on annettu syytemääräys Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjälle. Syytemääräys on annettu sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n ja syyttäjälaitoksesta annetun lain 10 §:n 2 momentin nojalla.

Haastehakemus tulee julkiseksi, kun asiaa ryhdytään käsittelemään Pirkanmaan käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää (käräjäoikeuden dnro R16/130).

Ratkaisu