Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen, virkarikos, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 7.11.2023 14.33
Uutinen

Annettu 7.11.2023, dnro SY/715/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän päätökset syyttämättä jättämisestä asiassa, joka koski virkavelvollisuuden rikkomista ja kuolemantuottamusta.

Aluesyyttäjä oli ei näyttöä -perusteisten päätöstensä perusteluosassa todennut, että virkavelvollisuuden rikkomisen syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa teon päättymisestä. Tämä on vastoin rikoslain nimenomaista säännöstä virkarikosten vanhentumisesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota sääntelyyn syyteoikeuden vanhentumisesta. Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että päätöksestä jättää syyttämättä tulee suorasanaisesti ilmetä, mikä on päätöksen peruste ja mihin nimikkeisiin päätöksessä kuvattu näytön arviointi kohdistuu.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teki asiassa uuden syyteharkinnan ja jätti rikoksesta epäillyt syyttämättä ei näyttöä -perusteella.