Hyppää sisältöön

Törkeä eläinsuojelurikos, näytön arviointi, rikosoikeudellinen arviointi, tahallisuus, syyttäjän menettely

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.6.2023 17.12

Annettu 31.5.2023, dnro 528/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän syyttämättäjättämispäätöksen epäillystä eläinsuojelurikoksesta ja teki asiassa uuden syyteharkinnan. 

Aluesyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta sillä perusteella, ettei epäilty eläinsuojelusäännösten vastainen menettely ollut hänen arvionsa mukaan ollut eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön edellyttämin tavoin tahallista tai törkeän huolimatonta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että eläinsuojelutarkastuksissa todetut puutteet ja laiminlyönnit eläinsuojelusäännösten noudattamisessa olivat olleet selkeitä ja vakavia, ja että epäilty oli toistuvasti jättänyt noudattamatta viranomaisten määräyksiä laiminlyöntien korjaamiseksi. Laiminlyödyt eläinsuojelusäännökset ja edellä mainitut viranomaismääräykset eivät myöskään olleet tulkinnanvaraisia. Näin ollen epäillyn oli täytynyt ymmärtää, että kun hän on jättänyt noudattamatta näitä määräyksiä, hänen menettelynsä on täyttänyt eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön. Epäilty oli siten toiminut tahallisesti.

Teon kohteena olleiden eläinten huomattavan suuren määrän perusteella apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että kyseessä oli eläinsuojelurikoksen törkeä tekomuoto.

Edellä selostetun vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uudelleen ratkaistavaksi Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 § 2 momentin nojalla, kumosi syyttämättäjättämispäätöksen ja määräsi syytteen nostettavaksi törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Aluesyyttäjän harkintavallan ylittäneen menettelyn vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta hänen huomiotaan syyksiluettavuuden asianmukaiseen ja huolelliseen arvioimiseen. Asia ei antanut aihetta enempiin toimiin.