Hyppää sisältöön

Työturvallisuusrikkomus, työturvallisuusrikos, syyttämättä jättäminen, vähäisyysperuste

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.24
Uutinen

Annettu 12.5.2008, dnro 176/21/08

Kihlakunnansyyttäjä oli rikoksen vähäisyyden johdosta jättänyt vastaajan syyttämättä työturvallisuusrikkomuksesta, johon vastaaja syyttäjän mukaan oli todennäköisesti syyllistynyt. Työntekijä oli loukkaantunut, kun hän oli kompastunut niin, että hänen kätensä olivat joutuneet murskaimen suojaamattomaan nieluun. Työsuojelupiirin kirjoituksen johdosta saatettu kihlakunnansyyttäjän tietoon käsitys, jonka mukaan syyttäjä olisi perustellusti voinut päätyä syyteharkinnassa syytteen nostamiseen työturvallisuusrikoksesta. Työturvallisuusrikkomusta koskeva säännös on toissijainen työturvallisuusrikosta koskevaan säännökseen nähden. Asiassa ei ollut käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden johdosta epäilty työturvallisuusrikos olisi ollut poikkeuksellisen vähäinen. Kantelu kihlakunnansyyttäjän ratkaisusta oli tehty vasta niin vähän ennen syyteoikeuden vanhentumista, ettei aikaa uuteen syyteharkintaan enää ollut.
Ratkaisu