Hyppää sisältöön

Työturvallisuusrikos, epäasiallinen kohtelu

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.16
Uutinen

Annettu 12.2.2008, dnro R 08/1

Virkamieheen oli kohdistunut häirintää ja epäasiallista kohtelua. Suuri osa kiusaamisesta oli tapahtunut nimettömästi niin, ettei kiusaaja ollut tiedossa. Kiusaamista oli tapahtunut myös vapaa-aikana työpaikan ulkopuolella. Kiusaajaa oli pyritty selvittämään tekemällä kiusaamistapauksista rikosilmoituksia. Työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä oli pyritty parantamaan siihen tähtäävillä hankkeilla ja tilaisuuksilla. Selvitysmies oli määrätty selvittämään työpaikan vaikeita henkilöstösuhteita. Esimiehet eivät olleet suhtautuneet asiaan välinpitämättömästi. Asiassa ei ollut todennäköisiä syitä epäillä, että työnantajan taholta olisi laiminlyöty ryhtyä työturvallisuuslain 28 §:ssä edellytettyihin toimenpiteisiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun poistamiseksi. Asiassa ei ollut todennäköisiä syitä epäillä työturvallisuusrikosta eikä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista.
Ratkaisu