Hyppää sisältöön

Valtakunnansyyttäjän tiedote Räsäsen ja Pohjolan syytteitä koskevasta Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.4.2022 13.42
Tiedote

Kansalaispalautteista ilmenevien väärinkäsitysten ja julkisuudessa liikkuneen harhaanjohtavan ja suoranaisesti väärän tiedon vuoksi valtakunnansyyttäjä toteaa seuraavaa:

Syytteessä on suorat siteeraukset siitä, mitä Räsänen on lausunut. Näiden siteerausten jälkeen alkaa syyttäjän kuvaus siitä, miten syyttäjän mukaan Räsäsen siteerattuja lausumia on objektiivisesti tulkittava. Syyttäjä siis esittää syytteessään perustellun ja objektiivisen tulkintansa siitä, millainen merkityssisältö lausumille on annettava. Tällä syyttäjä kertoo, mikä syyttäjän käsityksen mukaan lausumissa on homoseksuaaleja halventavaa. Tähän syyttäjällä on myös velvollisuus. Syyttäjän on kerrottava miksi ja millä tavoin lausumat ovat lain tarkoittamalla tavalla solvaavia. Muuten syyte on yksilöimätön. Kun syytettä luetaan, on siis erotettava Räsäsen lausumien suorat siteeraukset ja syyttäjän perusteltu käsitys siitä, mikä merkityssisältö Räsäsen lausumilla on.  

Käräjäoikeuden näkemys siitä, miten Räsäsen lausumia on tulkittava, poikkeaa syyttäjän tulkinnasta. Tämä ei ole oikeuskäytännössä poikkeuksellista. Tämä ei tarkoita sitä, että syyttäjä olisi antanut väärää tietoa. Syytteissä ei ole mitään valheellista.   

Syyttäjä on ilmoittanut tänään tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, puh. 029 562 0802
Valtionsyyttäjä Anu Mantila, puh. 029 562 0882