Hyppää sisältöön

Virkarikos, virkavelvollisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen, viraltapano, tuomari

Syyttäjälaitos
10.9.2013 10.45
Uutinen

Annettu 4.2.2009, dnro R 08/75

Valtionsyyttäjä asetti oikeuskanslerin antaman syytemääräyksen perusteella käräjätuomarin syytteeseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä virka-aseman väärinkäyttämisestä tai virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomarin epäiltiin syyllistyneen huolimattomuudesta aiheettomaan viivyttelyyn kolmessa käsiteltävänään olleessa lainkäyttöasiassa. Kahden asian käsitteleminen kesti 4-5 vuotta niiden vireille tulosta ja kolmannen yhtä vanhan asian tuomari oli jättänyt ratkaisematta siirtyessään toiseen tuomarinvirkaan.

Syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä tai tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta koski totuuden vastaisten merkintöjen tekemistä käräjäoikeuden Tuomas-asiankäsittelyjärjestelmään, jonne tuomari oli kaksi eri kertaa merkinnyt edellä mainitut asiat ratkaistuiksi niiden ollessa edelleen vireillä. Tuomarin, joka samanaikaisesti haki toista tuomarinvirkaa, katsottiin pyrkineen hyötymään välttymällä haitallisilta seurauksilta, joita vanhojen asioiden ilmitulo juttujen ikärakenteen seurannassa olisi hänelle aiheuttanut.

Tuomaria vaadittiin myös pantavaksi viralta virka-aseman väärinkäyttämisen ja virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöjen yhteydessä olevien säännösten nojalla.

Ratkaisu