Hyppää sisältöön

Virkasalaisuuden rikkominen, virkavelvollisuuden rikkominen, salassapitomerkintä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.43
Uutinen

Annettu 17.4.2007, dnro R 07/10

Valtionsyyttäjä katsoi ei rikos -perusteisessa syyttämättäjättämispäätöksessä, ettei kihlakunnansyyttäjä voinut syyllistyä virkasalaisuuden rikkomisen tunnusmerkistössä tarkoitettuun tietojen paljastamiseen toimittaessaan syyteasiaa käsitelleelle hovioikeudelle lisätutkinta-aineistoa, koska hovioikeus ei ollut paljastamis-käsitteen edellyttämässä sivullisasemassa. Kihlakunnansyyttäjä ei myöskään voinut syyllistyä virkavelvollisuuden rikkomiseen jättäessään tekemättä kyseisiin asiakirjoihin salassapitomerkinnän, koska julkisuuslain 25 §:n 1 momentin säännös velvoittaa tekemään sanotun merkinnän vain asianosaisille annettaviin asiakirjoihin. Koska tunnusmerkistöt eivät voineet edellä mainituista syistä täyttyä, ei syyteharkinnassa ollut tarpeen arvioida, olivatko eräät lisätutkinta-aineistoon sisältyneet tiedot syytetyn väittämin tavoin salassa pidettäviä.
Ratkaisu