Etiska riktlinjer

Syftet med de etiska riktlinjerna är att främja användningen av etiskt hållbara handlingsmodeller i Åklagarmyndigheten. De hjälper även personalen att identifiera situationer som kan kräva etiska överväganden.
De etiska riktlinjerna omfattar följande huvudfrågor:

 • jämlikhet och rättvisa
 • oberoende och opartiskhet
 • öppenhet
 • förtroende och sekretess
 • ansvar
 • kompetens
 • arbetsgemenskapsfärdigheter
 • språk och kommunikation
 • korruptionslöshet
 • beteende och väsen
 • verksamheten utanför arbete.

Närmare beskrivningar av temana

De etiska riktlinjerna har publicerats på finska, svenska och engelska.

Broschyren: De etiska riktlinjerna för Åklagarmyndigheten.pdf (pdf, 0.06 Mt)

Webbplatsöversikt