Information om lön och tjänstekollektivavtal

Lönetabeller

Åklagarnas sammanfattade lönetabell 1.3.2024 (icke-tillgängligt)
Byråpersonalens sammanfattade lönetabell 1.3.2024 (icke-tillgängligt)

Tjänstekollektivavtal (på finska)

Syyttäjien tarkentava virkaehtosopimus (icke-tillgängligt)

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta 1.3.2024 (ei saavutettava)

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus

Toimistohenkilökunnan osalta sovelletaan oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskevaa virkaehtosopimusta.

Webbplatsöversikt