Snabb behandling av brottmål

Vid snabb behandling av brottmål sköter en del av åklagarna centraliserat

Vid snabb behandling hanteras så kallade vardagsbrottsärenden såsom stöld, skadegörelse, misshandel och trafikbrott.

Syftet med snabb behandling

Åklagarna inom denna verksamhet sköter vardagsbrottsärenden på heltid. Syftet med detta är att förbättra kvaliteten och öka enhetligheten av åklagarnas avgöranden överallt i landet, vilket förbättrar möjligheten att behandla medborgarna likvärdigt.

Ett ytterligare mål med verksamheten är att ge de övriga åklagarna mer tid att handlägga krävande ärenden. Avsikten är också att trygga en jämnare fördelning av åklagarnas arbetsbörda genom att flytta vardagsbrottsärenden från de mest belastade enheterna för att handläggas på annat håll.

Webbplatsöversikt